Ramowa organizacja dnia w Przedszkolu nr 1

im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

Godziny

Opis

6.00 - 7.00

Dyżur- schodzenie się dzieci do sali Pszczółek, dowolne zabawy integracyjne.

7.00 – 8.05

Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne i spontaniczne      w kącikach zainteresowań. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez  różnorodne zabawy              i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym zabawy  ze śpiewem i integracyjne w kole.

8.05 – 8.15

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

8.15 – 8.40

Śniadanie. Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

8.40 – 9.00

Czynności samoobsługowe w łazience. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Zabawy integracyjno-porządkowe ze śpiewem.

9.00 – 12.00

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Zabawy dydaktyczne, tematyczne

i ruchowe. II śniadanie. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prace porządkowe, wycieczki, spacery. Zabawy swobodne i spontaniczne w sali.

12.00 – 12.15

Przygotowanie do obiadu. Czynności  samoobsługowe w łazience.

12.15 – 12.45

 

Obiad

Ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.45 – 13.00

Czynności porządkowo-higieniczne.

Przygotowanie do poobiedniego wypoczynku.

13.00 – 14.15

Słuchanie bajek literackich lub muzycznych- kwadrans z bajką.

Dzieci 3 i 4 –letnie : leżakowanie. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć dydaktycznych. Gry i zabawy planszowe, zabawy konstrukcyjne  i plastyczne. Praca w zespołach lub indywidualnie. Spacery lub zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych.

14.15 – 14.30

Prace porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe w łazience.

14.30 – 14.50

 

 

Podwieczorek

Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.

Czynności porządkowo-higieniczne

14.50 – 15.30

Dowolna działalność dzieci, zabawy według zainteresowań, zabawy integracyjne w kole. Kontynuacja działalności edukacyjnej, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe. Praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy.

15.30 – 17.00

Dyżur- zabawy integracyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne, stolikowe.Rozchodzenie się dzieci z sali Pszczółek.