Dyrektor - mgr Anna Matoga

lp 
Nauczycielki 
1.mgr Lidia Wilczyńska
2.mgr Krystyna Rozmarynowicz
3.Ewelina Piotr
4.mgr Marzena Schwark- Plewa
5.mgr Alicja Nowakowska
6.mgr Emilia Khan

7.

8. 

mgr Małgorzata Kaźmierczak

mgr Anna Grabińska

 

Obsługa i administracja 
10.Danuta Czajkowska- Ptak
11.Agnieszka Radecka
12.Justyna Turtoń
13.Teresa Kolat
14.Edyta Nowak
15.Aldona Kopniewska
16.Iwona Dechnig
17.Leszek Chudzicki
18.Beata Zwolińska
19Eliza Siemkowicz
20.Marzena Andrzejak